Tips en hulp

Test uzelf

Demo behandeling

Deze benzotest geeft een advies-op-maat en is bedoeld voor mensen die regelmatig benzodiazepinen gebruiken en hun medicijngebruik willen analyseren.

Na het invullen van een vragenlijst krijgt u informatie over uw benzodiazepinegebruik en over de mogelijke effecten daarvan. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze. U vindt hier geen direct advies over stoppen of minderen.

Vul hieronder de vragen in.

 

1
Bent u onder behandeling van een psychiater? In verband met bijvoorbeeld ernstige angst, psychosen, manie of andere psychische aandoeningen.
2
Gebruikt u benzodiazepinen voor één van de volgende aandoeningen?
  • Epilepsie
  • Spieraandoening
  • Zenuwaandoening
  • Pijn
  • Verschijnselen van alcoholonttrekking
3
Hoe vaak gebruikt u benzodiazepinen?4
Waarvoor gebruikt u benzodiazepinen?5
Sinds wanneer gebruikt u benzodiazepinen?

6
Sinds wanneer gebruikt u benzodiazepinen?

7
Als u een zware dag heeft, gebruikt u dan wel eens een extra pilletje?8
Hoe ervaart u de werking van uw benzodiazepinen?


9
Stel dat u een weekendje weg gaat. Als u op de plek arriveert, komt u erachter dat u uw benzodiazepinen bent vergeten. Wat doet u?10
Vergeet u wel eens een benzodiazepine in te nemen?11
Stel dat u stopt met benzodiazepinen. Hoe zou het zijn nadat u een maand geen benzodiazepinen meer heeft gebruikt?12
Kunt u zich een leven zonder benzodiazepinen voorstellen?