Over ons

Onderzoek

Demo behandeling

Algemeen

Internetbehandeling is een relatief nieuwe vorm van behandeling, die sterk in opkomst is. De afgelopen jaren zijn er diverse online interventies ontwikkeld voor depressie, angst en alcoholverslaving. In maart 2005 is Tactus Verslavingszorg, gestart met de internetbehandeling Alcoholdebaas.nl. De resultaten van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze behandeling zijn veelbelovend.

Het Trimbos-instituut heeft in 2007 een programmeringstudie gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. Deze studie biedt een totaaloverzicht van het Nederlandstalige e-mental health aanbod en een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing hiervan in termen van (kosten)effectiviteit. Het rapport kunt u vinden onder Trimbos E-mental Health rapport.
 

Onderzoek BenzodeBaas.nl

Sinds de start van Benzodebaas.nl op 1 september 2009, wordt de uitvoerbaarheid en effectiviteit van het programma onderzocht. Wat vinden de deelnemers van de inhoud van het programma? Hoe gebruiksvriendelijk is het? Welke resultaten worden behaald?

Hiervoor worden op een aantal momenten tijdens de behandeling vragen gesteld. Het beantwoorden van deze vragen neemt niet veel tijd in beslag. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het programma verder te kunnen verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tactus Verslavingszorg, in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Ook het NISPA, een kenniscentrum op het gebied van verslaving en verslavingszorg, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen is verbonden aan het onderzoek.

De eerste behandelresultaten zijn positief en wijzen erop dat internetbehandeling een effectieve vorm van behandeling kan zijn. Deze behandelresultaten kunt u lezen in onze rapportage (1).
 

Enkele andere onderzoeksgegevens

  • Met behulp van een afbouwschema lukt het 2 op de 3 langdurig gebruikers van benzodiazepinen om te stoppen (2). 
  • Zonder afbouwschema lukt het 1 op de 4 gebruikers (3).
  • Door de beperking van de vergoeding voor benzodiazepinen vanaf 1 januari 2009 is het gebruik met 18 % verminderd (4)

Publicaties

  1. Rapportage Benzodebaas.nl, maart 2012.
  2. Oude Voshaar R.C., Gorgels W.J.M.J, Mol A,J.L.M. et al. Het staken van chronisch benzodiazepinegebruik met behulp van gereguleerde dosisreductie met en zonder groepstherapie. Tijdschr Psychiatrie 46 (2004); 11, 725-35.
  3. Niessen W.J.M., Stewart R.E., Broer J., Haaijer-Ruskamp F.M.  Vermindering van benzodiazepinen door een brief van de eigen huisarts aan chronisch gebruikers. Ned Tijdschr Geneesk 2005; 149: 356-61.
  4. Stichting Farmaceutische Kengetallen, 17 september 2009.