Online behandeling

Info professionals

Demo behandeling

Toegankelijke informatie, lotgenotencontact en online therapie. De website Benzodebaas.nl is voor langdurig benzodiazepinegebruikers, bij wie het gebruik niet langer is geïndiceerd en die het gebruik willen stoppen of verminderen.

Inhoud

Naast uitgebreide informatie, tips en feiten over ongewenst langdurig benzodiazepinegebruik is er een forum voor lotgenotencontact. Hiervan kan iedereen gebruik maken. Men kan zich op de website aanmelden voor de internetbehandeling. Dit is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk, één op één contact aangaan via het internet. De duur van de behandeling is ongeveer drie maanden. De grote voordelen ten opzichte van een face to face behandeling zijn de relatieve anonimiteit die het internet biedt en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Thuis achter de computer.

De persoonlijke adviezen komen tot stand door het team van hulpverleners, psychologen en een verslavingsarts, die werkzaam zijn bij Tactus Verslavingszorg. Dit team heeft sinds 2005 ervaring met online behandelen.

Doel

Het doel van de internetbehandeling is het motiveren voor gedragsverandering en volgen van behandeling. In de behandeling krijgt de deelnemer technieken aangereikt om het langdurig benzodiazepinegebruik af te bouwen. Het uiteindelijke doel is het stoppen met chronisch benzodiazepinegebruik of het gebruik daarvan te verminderen. Bij de internetbehandeling wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie, cognitieve herstructurering en zelfcontroletechnieken. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psychosociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere verslavingszorg.

Is online behandelen effectief?

Cognitieve gedragstherapeutische interventies zijn effectief gebleken bij online therapieën. Dit blijkt uit de literatuur en uit de resultaten van Alcoholdebaas.nl. De behandelresultaten van Alcoholdebaas.nl zijn positief en wijzen erop dat internetbehandeling een effectieve vorm van behandeling is.

 

Aanmelding en verloop behandeling

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder kan zich aanmelden voor deelname. Er is geen exclusie voor deelname aan het eerste deel van de behandeling. De behandeling valt onder de basis GGz en wordt, met verwijzing door de (huis)arts, vergoed door zorgverzekeraars. Tijdens de aanmeldprocedure geeft de deelnemer toestemming voor het opvragen van de verwijsbrief.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Bij de start van de behandeling wordt een intakevragenlijst afgenomen ten behoeve van de diagnostiek. De behandeling bestaat uit twee gedeelten. 

 

DEEL 1                                                                       DEEL 2

 STAP 1
 Voordelen & nadelen kennen

 STAP 2
 Wanneer en hoeveel?

 STAP 3
 Gebruiksituaties analyseren

 STAP 4
 Gebruiksituaties herkennen
 STAP 1
 Een doel stellen

 STAP 2
 Anders denken

 STAP 3
 Anders doen

 STAP 4
 Terugval voorkomen


 


 

  ADVIES


 

Het eerste deel van internetbehandeling staat in het kader van intake en diagnostiek. Deel 1 bestaat uit vijf contacten. In vier stappen analyseert de deelnemer zijn afhankelijkheid van benzodiazepinen, zonder dat hij of zij daar direct iets aan hoeft te veranderen. Dit deel wordt afgesloten met een persoonlijk advies over het benzodiazepinegebruik en over eventuele vervolgbehandeling. De deelnemer bepaalt vervolgens zelf of hij of zij door wil gaan met de internetbehandeling. Doorstromen is alleen dan niet mogelijk indien er overmatig middelen wordt (bij)gebruikt of men niet actief participeert in de behandeling. Mocht blijken dat internetbehandeling niet geschikt is, dan verwijzen wij naar andere, passende behandeling, bijvoorbeeld face to face. We bemiddelen daarbij indien gewenst en zorgen voor een soepele verwijzing.

Behandeling deel 2

Deel 2 staat in het teken van gedragsverandering. Als de deelnemer zijn of haar benzodiazepinegebruik wil veranderen, dan kan deze onder begeleiding van dezelfde hulpverlener verder gaan met het tweede deel van de behandeling. Ook deel twee bestaat uit vijf contacten. De cliënt stelt zelf een concreet doel ten aanzien van het benzodiazepinegebruik, gericht op stoppen of verminderen van het benzodiazepinegebruik. In vier stappen leert men dit doel bereiken.

Nazorg

Op indicatie is het mogelijk om gebruik te maken van een nazorgtraject waarbij de deelnemer nog zes weken contact houdt met zijn hulpverlener ter consolidatie van de gedragsverandering. Gedurende een half jaar na afronding van de behandeling kan de cliënt nog inloggen op, en gebruik maken van zijn persoonlijke gegevens. Tevens kan hij of zij ter ondersteuning nog een half jaar dagelijks zijn benzodiazepinegebruik bijhouden. Er zijn nog twee follow-up contacten waarin de stand van zaken op dat moment met betrekking tot het benzodiazepinegebruik aan bod komt. Deze contacten staan tevens in het teken van het onderzoek naar de effectiviteit van onze internetbehandeling. Naast en ná de behandeling kunnen deelnemers gebruik maken van een ondersteunend lotgenoten-forum. Dat houdt in dat men via de website anoniem berichten kan uitwisselen en ervaringen kan delen met de andere deelnemers. Het forum is ook toegankelijk voor mensen die niet deelnemen of deel hebben genomen aan de internetbehandeling.

Onderzoek

Bevindingen uit een literatuurstudie en ruime praktijkervaring liggen ten grondslag aan de totstandkoming van het behandelprogramma. Sinds de start van Benzodebaas.nl wordt de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de behandeling onderzocht. Meer informatie over het onderzoek en de resultaten vindt u bij onderzoek.

Voor wie is de behandeling geschikt?

In principe is dit programma geschikt voor elke volwassene die iets aan zijn benzodiazepinegebruik wil doen. Ook als men in het verleden al een of meerdere stoppogingen heeft gedaan, kan men deelnemen. Het vereist enige tijdsinvestering om de huiswerkopdrachten uit te kunnen voeren. We vragen onder andere van de deelnemer om dagelijks het benzodiazepinegebruik te registreren.

Het dossier

De contacten tussen hulpverlener en cliënt verlopen via een online dossier via de website. Daarop men kan inloggen met een zelfverzonnen naam en wachtwoord. Er is dus geen sprake van e-mail uitwisseling. Dossiergegevens worden digitaal geregistreerd onder de inlogcode. Dossiers zijn beveiligd en blijven digitaal 15 jaar bewaard binnen onze instelling. Dit is volgens de wettelijke richtlijnen. Niets uit het dossier mag worden overgelegd aan derden zonder toestemming van de deelnemer.

Hoe verwijs ik naar de online behandeling?

U kunt patiënten eenvoudig verwijzen naar Benzodebaas.nl door hun de naam van de website mee te geven. Uw patiënt kan zich vervolgens zelf aanmelden. Om het u gemakkelijk te maken zijn er patiëntenkaartjes met de naam van de website en een korte toelichting beschikbaar. Bovendien is er een brochure met meer uitgebreide informatie.

Kaartje (formaat visitekaartje)
patientenkaartje Benzodebaas.nl

Brochure (A4 formaat)
Folder Benzodebaas

U kunt het kaartje en de brochure als PDF-document downloaden door op de afbeelding te klikken. Om PDF-documenten te bekijken en af te drukken, hebt u de gratis Adobe Reader nodig.

U kunt de kaartjes en brochure ook bestellen via het bestelformulier onder vermelding van uw naam, adres en het gewenste aantal. De kaartjes zijn afgedrukt op stevig papier in het formaat van een visitekaartje. De brochure is in A4 formaat afgedrukt op een mooie kwaliteit papier.

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.