Online behandeling

Info deelnemers

Demo behandeling

Ik ben zeer te spreken over deze manier van behandelen via internet.Het bespaart een hoop onnodig gepraat en je vult de opdrachten in op de tijd die jou uitkomt. Ook het kunnen nalezen is pretttig.

Wat is Benzodebaas.nl?

Benzodebaas.nl is een website die naast uitgebreide informatie een online behandeling biedt bij het afbouwen van de meest gebruikte slaap- en kalmeringsmiddelen, de benzodiazepinen. Benzodiazepinen zijn medicijnen die artsen voorschrijven bij onder andere problemen met slapen en angst. Ze worden ook wel benzo's of 'pammetjes' genoemd omdat hun naam meestal eindigt op pam. Voorbeelden zijn oxazepam en temazepam. Omdat benzodiazepinen verslavend werken is het voor veel mensen moeilijk om ermee te stoppen. Toch is stoppen vaak wel verstandig vanwege de nadelige effecten van deze medicijnen. Benzodiazepinen hebben op een bepaald moment meer nadelen dan voordelen. Artsen zullen u daarom bijna altijd steunen als u besluit om te stoppen of minderen met benzodiazepinen.

DEEL 1                                                                       DEEL 2

 STAP 1
 Voordelen & nadelen kennen

 STAP 2
 Wanneer en hoeveel?

 STAP 3
 Gebruiksituaties analyseren

 STAP 4
 Gebruiksituaties herkennen
 STAP 1
 Een doel stellen

 STAP 2
 Anders denken

 STAP 3
 Anders doen

 STAP 4
 Terugval voorkomen


 

 

  ADVIES 

Hoe werkt het?

Bij Benzodebaas.nl krijgt u persoonlijke begeleiding van een ervaren hulpverlener. Deel 1 van het programma bestaat uit vijf contacten, waarin uw medicijngebruik wordt onderzocht. U bekijkt welke voor- en nadelen de benzodiazepinen u geven. Dit gedeelte wordt afgesloten met een persoonlijk advies. In deel 2 leert u hoe u uw benzodiazepinegebruik kunt afbouwen,en hoe u kunt omgaan met de verschijnselen die daarbij optreden. Ook deel 2 bestaat uit  vijf contacten waarin wordt gewerkt met persoonlijke huiswerkopdrachten. De communicatie met uw hulpverlener verloopt via de website, dus niet via e-mail. Dit betekent dat u steeds zelf moet inloggen om contact te krijgen.


Voor wie is Benzodebaas.nl?

Het programma is ontwikkeld voor iedere volwassene die langer dan twee maanden benzodiazepinen gebruikt en die het gebruik ervan wil stoppen of verminderen. Indien blijkt dat u niet voldoende gebaat bent bij deze behandeling, dan zullen we verwijzen naar een meer geschikte vorm van hulp.


Hoe lang duurt de behandeling?

De totale duur van de behandeling bedraagt gemiddeld tien tot veertien weken. Dit is mede afhankelijk van hoe snel u de opdrachten maakt en terugzendt. Desgewenst kunt u daarna nog zes weken een nazorg contact houden met uw hulpverlener. De hulpverlener reageert binnen drie werkdagen op uw post.


Wat moet ik er voor doen?

U krijgt een aantal vragen en opdrachten die u in uw eigen tijd kunt maken. Er wordt onder andere van u gevraagd om uw medicijngebruik dagelijks bij te gaan houden. De tijdsinvestering voor u bedraagt ongeveer twintig minuten per dag.


Wie ziet mijn gegevens?

U logt in met een door u gekozen naam en een wachtwoord. Anderen kunnen dus niet bij uw gegevens. Alleen de hulpverleners van het team internetbehandeling hebben toegang tot uw gegevens. Uw dossier blijft digitaal 15 jaar bewaard. Dit is conform de wettelijke voorschriften. Niets uit deze gegevens zal naar buiten worden gebracht zonder uw toestemming. Wel worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt voor onderzoek naar de resultaten van de internetbehandeling. U kunt uiteraard tijdens de behandeling maar ook tot een half jaar na uw behandeling, uw gegevens inzien via uw inlogcode op de site.


Wie voert de behandeling uit?

Bij aanmelding krijgt u contact met een vaste hulpverlener, die u gedurende het gehele programma begeleidt. De hulpverleners zijn professionals in de verslavingszorg. Ze werken nauw samen met collega's en met een verslavingsarts. Met hen vindt structureel overleg plaats. Het team heeft sinds 2005 ervaring met online behandelen.


Hoeveel kost het?

Deze behandeling valt onder de basis GGz. De kosten van deze behandeling worden door Tactus rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Lees hierover meer op onze aanmeldpagina. U kunt zich direct aanmelden.
Deelnemers onder de 18 vallen onder de jeugdzorg. De kosten voor de behandeling worden in dat geval door de gemeente gefinancierd. Dit kan per gemeente verschillen.

Het is wettelijk bepaald dat iedereen een eigen risico heeft. U betaalt daarbij voor bepaalde medische behandelingen of medicijngebruik tot een maximum bedrag dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wanneer u het eigen risico nog maar gedeeltelijk of helemaal niet hebt betaald, zal uw zorgverzekering u dit in rekening brengen, tot het maximumbedrag is bereikt. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
Het is mogelijk dat u met uw zorgverzekeraar afspraken hebt over een extra vrijwillig eigen risico, waardoor u minder premie hoeft te betalen. Ook dit zal uw zorgverzekeraar met u verrekenen. Voor informatie over uw eigen risico kunt u terecht uw zorgverzekeraar.

Aanmelden kan op verschillende manieren. U kunt er voor kiezen om de behandeling te laten vergoeden door de zorgverzekeraar. Om de behandeling vergoed te krijgen via de zorgverzekering, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Tijdens de aanmeldprocedure geeft u toestemming voor het aanvragen van zo’n verwijsbrief.
Als u liever geheel anoniem wilt blijven dan kan dat, u kunt er in dat geval ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. De kosten voor de behandeling bedragen € 580 voor deel 1 en  € 1420 voor deel 2 (incl. btw).